Zašto se molite, kad Bog sve zna?

359 zašto se molite kad bog zna sve "Kada se molite, ne bi trebalo da spajate prazne reči poput pogana koji ne poznaju Boga. Misle da će ih čuti ako izgovore puno reči. Nemojte to raditi poput njih, jer vaš otac zna šta vam treba, i da pre nego što ga pitate " (Matej 6,7: 8 Novi Ženevski prijevod).

Neko je jednom upitao: "Zašto bih se trebao moliti Bogu kada On sve zna?" Isus je gornju izjavu dao kao uvod u Gospodnju molitvu. Bog sve zna. Um mu je svuda. Ako i dalje tražimo stvari od Boga, to ne znači da On bolje sluša. Molitva nije o tome da dobijete Božju pažnju. Već imamo njegovu pažnju. Otac sve zna o nama. Krist kaže da zna naše misli, potrebe i želje.

Zašto se onda molite? Kao otac, želim da mi moja djeca kažu kada prvi put otkriju nešto, iako već znam sve detalje. Želim da mi moja djeca kažu kada su sretna zbog nečega, iako vidim njihovo uzbuđenje. Želim da podelim njihov životni san, iako mogu da pogodim šta će biti. Kao ljudski otac, ja sam samo senka stvarnosti Boga Oca. Koliko više Bog želi da podeli naše ideje i nade!

Jeste li čuli za čovjeka koji je pitao prijatelja kršćaninu zašto se moli? Navodno vaš bog zna istinu i možda sve detalje? Kristijan je odgovorio: Da, on je poznaje. Ali on nije upoznat sa mojom verzijom istine i mojim viđenjem detalja. Bog želi naša mišljenja i naše stavove. Želi biti dio našeg života, a molitva je dio te brige.

James Henderson