Jesus Lives!

534 Isus je živKada biste mogli da izaberete samo jedan biblijski odlomak koji bi rezimirao čitav vaš život kao kršćanin, šta bi to bilo? Možda ovaj najcitiraniji stih: "Jer Bog je tako ljubio svet da je dao svog jedinorodnog Sina, da svako ko u nj vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni?" (Joh 3, 16). Dobar izbor! Za mene, sledeći stih je najvažnija stvar koju Biblija u cjelini ima da shvati: "U onaj dan ćete znati da sam u Ocu, a vi u meni i ja u vama" (Jn 14,20).

Noć pre njegove smrti, Isus nije samo rekao svojim učenicima da su "tog dana" dobili Svetog Duha, već su više puta govorili o tome šta će se dogoditi kroz njegovu smrt, uskrsnuće i uzdizanje. Nešto tako neverovatno treba da se desi, nešto tako neverovatno, nešto tako šokantno da jednostavno ne izgleda moguće. Šta nas uče ove tri male rečenice?

Da li shvatate da je Isus u svom ocu?

Isus živi kroz Svetog Duha u intimnom, jedinstvenom i veoma posebnom odnosu sa svojim Ocem. Isus živi u krilu svog oca! "Niko nikada nije video Boga, jedini koji je Bog i koji je u utrobi Oca proglasio ga" (Jn 1,18). Stručnjak piše: "Biti u krilu nekoga znači biti u zagrljaju nekoga, da ga popuni neko s najintimnijom brigom i ljubavlju." Isus je tamo: "U krilu svog Nebeskog Oca".

Da li shvatate da ste u Isusu?

"Ti u meni!" Tri male riječi koje oduzimaju dah. Gde je Isus? Upravo smo saznali da on živi u istinitom i radosnom odnosu sa svojim Nebeskim Ocem. I sada Isus kaže da smo u njemu kao što su vinova loza u lozi (Joh 15,1-8). Da li razumete šta to znači? Nalazimo se u istom odnosu kao Isus sa svojim Ocem. Mi ne gledamo izvana i pokušavamo da shvatimo kako da postanemo dio ovog posebnog odnosa. Mi smo deo nje. O čemu se radi? Kako se sve to dogodilo? Pogledajmo nazad.

Uskrs nas svake godine podsjeća na smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista. Ali ovo nije samo priča o Isusu, već i vaša priča! To je priča o svakoj od njih, jer je Isus bio naša zamjena i zamjena. Kada je umro, svi smo umrli s njim. Kada je bio sahranjen, svi smo sahranili sa njim. Kada je izašao u novi slavni život, svi smo ustali za ovaj život (Rom 6,3-14). Zašto je Isus umro? "Jer je i Krist jednom pretrpio za grijehe, pravednik za nepravedne, da vas dovede k Bogu, i ubijen je po tijelu, ali oživljen Duhu" (1, Petr 3,18).

Nažalost, mnogi ljudi zamišljaju Boga kao usamljenog starca koji živi negdje na nebu, gledajući nas izdaleka. Ali Isus nam pokazuje upravo suprotno. Zbog velike ljubavi, Isus nas je ujedinio sa sobom i doveo nas u prisustvo Oca kroz Svetog Duha. "I ako odem da vam pripremim mesto, doći ću ponovo i odvesti vas k meni, tako da i vi budete tamo gdje sam ja" (Jn 14,3). Da li ste primetili da ovo ne pominje da moramo da uradimo bilo šta da bismo ušli u njegovo prisustvo? Ne radi se o pridržavanju pravila i propisa kako bi bili sigurni da smo dovoljno dobri. Mi smo već: "On nas je podigao i pomogao na nebu u Hristu Isusu" (Ef 2,6). Ovaj poseban, jedinstven i intiman odnos koji je Isus zauvijek imao preko Svetog Duha s Ocem postao je dostupan svima. Oni su sada tako blisko povezani sa Bogom kao što oni mogu biti, a Isus je omogućio ovaj intimni odnos.

Da li shvatate da je Isus u vama?

Vaš život vrijedi mnogo više nego što možete zamisliti! Ne samo da ste u Isusu, već je i on u vama. On se proširio u vama i živi u vama. On je prisutan u vašem svakodnevnom životu, u vašem srcu, mislima i odnosima. Isus oblikuje u vama (Gal 4, 19). Kada prolazite kroz teška vremena, Isus ih čini kroz vas i sa vama. On je snaga u vama kad vam nevolja dođe. On je u jedinstvenosti, slabosti i krhkosti svakog od nas i zadovoljan je što se njegova snaga, radost, strpljenje, opraštanje izražava u nama i pokazuje kroz nas druge ljude. Pavle je rekao: "Zato što je Hrist moj život i umiranje je moja korist" (Phil 1,21). Ova istina važi i za vas: to je vaš život i zato se isplati dati sebi za to. Veruj da je on ono što je u tebi.

Isus je u vama i vi ste u njemu! Vi ste u ovoj atmosferi i tamo ćete naći svetlost, život i hranu koja vas jača. I ova atmosfera je u vama, bez nje ne biste mogli postojati i umrli biste. Mi smo u Isusu i On je u nama. On je naša atmosfera, čitav naš život.

U molitvi visokog sveštenika Isus objašnjava ovo jedinstvo još preciznije. "Ja se posvećujem za njih, tako da i oni budu posvećeni u istini, ali ne tražim samo za njih, nego i za one koji po svojoj riječi vjeruju u mene, da su svi jedno, kao i vi, otac u meni i meni u tebi, tako će i oni biti u nama da svijet povjeruje da si me ti poslao, i dao sam im slavu koju si mi dao da budu jedno, mi smo jedno, ja u njima, i vi u meni, da mogu biti jedan i cijeli svijet, da ste me poslali i ljubili ih onako kako me volite "(Jn 17,19-23).

Da li radije prepoznamo čitaoce, svoje jedinstvo u Bogu i jedinstvo Boga u vama? Ovo je tvoja najveća tajna i dar. Vratite svoju ljubav Božju sa svojom zahvalnošću!

Gordon Green