Crkva

086 crkva Prekrasna biblijska slika govori o Crkvi kao o Hristovoj nevjesti. Na njega aludira simbolika u raznim spisima, uključujući Pjesmu pjesama. Ključni odlomak je Pjesma pjesama 2,10: 16, gdje ljubavnica mladenke kaže da je zimsko vrijeme prošlo i da je sada došlo vrijeme za pjevanje i radost (vidi takođe Jevreje 2,12), a takođe i gde mladenka kaže: "Moj prijatelj je moj, a ja sam njegov" (St. 2,16). Crkva pripada pojedinačno i zajedno Kristu i on pripada Crkvi.

Krist je zaručnik koji je "volio Crkvu i odrekao se za nju" tako da ona "bude slavna crkva i nema mrlja ni bora ni bilo čega sličnog". (Efežanima 5,27). Ova veza, kaže Paul, "velika je tajna, ali upućujem je na Krista i crkvu" (Efežanima 5,32).

Ivan se ovom temom bavi u Knjizi Otkrivenja. Pobjedni Krist, Jaganjče Božji, oženi se mladenkom, crkvom (Otkrivenje 19,6: 9-21,9; 10) i zajedno naviještaju riječi života (Otkrivenje 21,17).

Postoje dodatne metafore i slike koje se koriste za opisivanje crkve. Crkva je stado koje treba brižne pastire koji se brinu o njima uzduž Krista (1. Petrova 5,1: 4); to je polje na kojem su radnici potrebni za sadnju i vodu (1. Korinćanima 3,6: 9); crkva i njeni članovi su poput loze na vinovoj lozi (Ivan 15,5); crkva je poput masline (Rimljanima 11,17: 24).

Kao odraz sadašnjeg i budućeg Božjeg kraljevstva, crkva je poput senfa koji raste u drvo u kojem nebeske ptice pronalaze utočište (Luka 13,18, 19); i poput kvasca koja probija svoj put kroz svjetsko tijesto (Luka 13,21) itd.

Crkva je Hristovo tijelo i sastoji se od svih onih koje je Bog prepoznao kao članove "Crkve svetaca" (1. Korinćanima 14,33). To je važno za vjernika, jer sudjelovanje u zajednici je sredstvo kojim nas Otac čuva i održava dok se Isus Krist ne vrati.

James Henderson