Uskrs

Koje značenje i značaj ima sveta sedmica? Nadam se da će vam ovaj članak pomoći da se pripremite za proslave Svete nedelje koja tako snažno izražava radosnu vest našeg Spasitelja Isusa Hrista.

Detalji o uskrsnoj nedelji su često predmet rasprave: hronologija i pitanje da li ili ne treba slaviti Uskrs (imajući u vidu činjenicu da su mnoge tradicije paganske pozadine). Stariji članovi crkve Svetske Božje Crkve (Grace Communion International) se još uvek mogu sjetiti da smo čak imali i traktat na ovu temu.

Međutim, većina vernika danas veruje da nije pagansko uopšte proslaviti Isusovo vaskrsenje. Konačno, na Uskrs, srce jevanđelja je proglašeno slavljenjem najvažnijeg trenutka u ljudskoj istoriji. Pionirski događaj za svakoga tko je ikada živio. To je događaj koji čini razliku u našim životima, sada i zauvek. Nažalost, proslave Uskrsa su često samo skraćena verzija evanđelja transakcije koja uključuje lično zadovoljenje i individualno ispunjenje. Takve ideje govore: Vi činite svoj dio i Bog će učiniti svoj dio. Prihvatite Isusa kao svog Otkupitelja i poslušajte ga, i Bog će vas nagraditi ovde i sada za uzvrat i omogućiti vam pristup večnom životu. To zvuči prilično dobro, ali je li to?

Istina je da Bog oduzima naš greh i zauzvrat dodeljuje pravednost Isusa Hrista za primanje večnog života. Međutim, to je sve samo ne barter transakcija. Dobra vijest nije u vezi s robom i uslugama između dvije strane. Marketing evanđelja kao da je to trgovina ostavlja pogrešan utisak na ljude. U ovom pristupu fokus je na nama. Da li se slažemo sa poslom ili ne, možemo li to priuštiti ili ne, ili se pitamo da li je vredno truda. U centru su naša odluka i naše akcije. Ali poruka Uskrsa nije prvenstveno o nama, već o Isusu. Radi se o tome ko je on i šta je učinio za nas.

Zajedno sa proslavama Svete nedelje, Uskršnja nedelja je prekretnica ljudske istorije. Događaji su ovu priču doveli do drugog kraja. Čovečanstvo i stvaranje šalju se na novi put. Sve se promijenilo sa smrću i uskrsnućem Isusa Krista! Uskrs je mnogo više od metafore za novi život izražen jajima, zečevima i novom proljetnom modom. Isusovo uskrsnuće bilo je mnogo više od kulminacije njegove zemaljske službe. Događaji za Uskršnju nedjelju najavili su novu eru. Na Uskrs je započela nova faza Isusove službe. Isus poziva sve koji ga priznaju kao svog osobnog spasitelja da budu dio njegove službe i da donesu radosnu vijest o novom životu koji Krist donosi svima.

Evo reči apostola Pavla u 2-u. Corinthians:
Stoga, od sada, više ne znamo nikoga o tijelu; i iako smo poznavali Hrista po telu, sada ga više ne poznajemo. Prema tome, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje; staro je prošlo, evo, nešto novo je postalo. Ali sve od Boga, koji nas je pomirio sa sobom kroz Hrista i dao nam službu koja propovijeda pomirenje. Jer Bog je bio u Hristu i pomirio svet sa sobom i nije im pripisao svoje grijehe i podigao među nama riječ pomirenja. Tako smo sada veleposlanici Kristu, jer Bog kroz nas opominje; Zato sada molimo Krista da se pomiri sa Bogom! Jer On je učinio da onaj koji ne zna za grijeh bude grijeh za nas, da u njemu postanemo pravednost Božja.

Kao saradnici, potičemo vas da ne primate Božju milost uzalud. Jer on kaže: "Čuo sam te u vrijeme milosti i pomogao ti u dan spasenja. Evo, sada je vrijeme milosti, evo, sada je dan spasenja!" Cor 49,8-2).

Od samog početka, Božji plan je bio da obnovi čovječanstvo i kulminacija ovog plana je bila uskrsnuće Isusa Krista. Ovaj događaj o 2000-u pre nekoliko godina transformisao je istoriju, sadašnjost i budućnost. Danas živimo u vremenu milosti, i to je vrijeme kada smo, kao Isusovi sljedbenici, pozvani da živimo misionarski život i živimo smislen i smislen život.

- Joseph Tkach


pdfUskrs