Verovanja WKG-a

Trojedin Bog

Prema svjedočenju Svetog pisma, Bog je božansko biće u tri vječne, identične, ali različite osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. On je jedini istinski Bog, večni, nepromenljivi, svemogući, svemogući, sveprisutni. On je tvorac neba i zemlje, podupirač univerzuma i izvor spasenja za čovjeka. Iako je transcendentan, Bog djeluje direktno i lično na čovjeka. Bog je ljubav i beskrajna dobrota ...

Bog, otac

Bog, Otac, je prva osoba božanstva, nekvalificirana, od koje je Sin rođen vječno, i kojega Duh Sveti izlazi vječno kroz Sina. Otac, koji je stvorio sve što je vidljivo i nevidljivo kroz Sina, šalje Sina za spasenje i daje Duha Svetoga za našu obnovu i prihvatanje kao Božje djece. (John 1,1.14, 18; Roman 15,6; Kolosijci 1,15-16; John 3,16; 14,26; 15,26; Rimljani ...

Bog, sin

Bog, Sin, je druga osoba Božanstva, vječno od Oca. On je riječ i slika Oca po njemu i za njega Bog je stvorio sve stvari. On je poslan od Oca kao Isus Hrist, Bog objavljen u telu, da nam da spasenje. Primio ga je Sveti Duh i rođen od Djevice Marije, bio je totalno Bog i sve ljudsko, ujedinio je dvije naravi u jednu osobu. On, sin ...

Sveti Duh

Duh Sveti je treća osoba božanstva i ide vječno od Oca preko Sina. On je Utješitelj koji mu je obećao Isus Krist kojeg je Bog poslao svim vjernicima. Sveti Duh živi u nama, ujedinjuje nas sa Ocem i Sinom, i preobražava nas kroz pokajanje i posvećenje, i konstantnom obnovom se prilagođava Hristovoj slici. Duh Sveti je izvor nadahnuća i proročanstva u Bibliji i izvor jedinstva i ...

Kraljevstvo Božje

Božje kraljevstvo je u najširem smislu Božja nadmoć. Božje vladanje je već vidljivo u crkvi i u životu svakog vjernika koji se pokorava svojoj volji. Kraljevstvo Božje biće podignuto kao svjetski poredak nakon Kristova povratka, kada će mu se sve stvari pokoriti. (Psalm 2,6-9; 93,1-2; Lukas 17,20-21; Daniel 2,44; Mark 1,14-15; 1 Korinćanima 15,24-28; Otkrivenje 11,15; 21.3.22-27; 22,1-5 i sadašnja budućnost ...)

Čovek

Bog je stvorio čoveka, muškarca i ženu, po slici Boga. Bog je blagoslovio čovjeka i naredio mu da se umnoži i napuni zemlju. Gospodin je u ljubavi dao čovjeku moć da pokori zemlju stjuardima i upravlja njihovim stvorenjima. U priči o stvaranju, čovek je kruna stvaranja; prva osoba je Adam. Simboliziran od strane Adama, koji je sagriješio, čovječanstvo živi u pobuni protiv svog Stvoritelja i ima ...

Sveto pismo

Sveto Pismo je nadahnuta Božija Reč, verno svedočanstvo Evanđelja, i istinito i tačno prikazivanje Božje objave čoveku. Sve dotle, Sveto pismo je nepogrešivo i temeljno za Crkvu u svim pitanjima učenja i života. Kako znamo ko je Isus i čemu je Isus učio? Kako možemo znati da li je evanđelje stvarno ili lažno? Koja je autoritativna osnova za podučavanje i život? Biblija je ...

Crkva

Crkva, Tijelo Hristovo, je zajednica svih koji vjeruju u Isusa Krista i u kojima prebiva Sveti Duh. Misija Crkve je da propovijeda evanđelje, da nauči sve što je Krist zapovjedio, da krsti i hrani stado. U ispunjenju ove misije, Crkva, vođena Svetim Duhom, koristi Bibliju kao vodiča i stalno je vođena Isusom Hristom, njenom živom glavom. Biblija kaže: Ko je u Kristu ...

Christian

Krist je svako ko se uzda u Krista. Obnavljanjem Duha Svetoga, hrišćanin doživljava novo rođenje i, Božjom milošću, usvajanjem, postavlja se u pravi odnos s Bogom i sa bližnjima. Život kršćanina karakterizira plod Duha Svetoga. (Rimljani 10,9-13, Galatians 2,20, John 3,5-7, Mark 8,34, John 1,12-13, 3,16-17, Rimljani 5,1, 8,9, John 13,35, Galatians 5,22-23) Što znači za dijete ...

Anđeoski svet

Anđeli su stvoreni duhovi. Opremljeni su slobodnom voljom. Sveti anđeli služe Bogu kao glasnici i agenti, služe duhovima onima koji će primiti spasenje, i koji će pratiti Hrista po njegovom povratku. Neposlušni anđeli nazivaju se demonima, zlim i nečistim duhovima. Anđeli su duhovi, glasnici i sluge Božji. (Hebreji 1,14, Otkrivenje 1,1, 22,6, Matthew 25,31, 2, Peter 2,4, Mark 1,23, Matthew 10,1) ...

sotona

Sotona je pali anđeo, vođa zlih sila u svijetu duha. U Svetom pismu on se obraća na različite načine: đavoli, protivnici, zli, ubice, lažovi, lopovi, kušači, optuživači naše braće, zmaja, boga ovoga sveta. U stalnom je buntu protiv Boga. Kroz svoj uticaj on sijeva razdor, zabludu i neposluh među ljudima. On je već poražen u Kristu, i njegova dominacija i uticaj kao Bog ...

Evanđelje

Evanđelje je dobra vijest o spasenju po Božjoj milosti zbog vjere u Isusa Krista. To je poruka da je Krist umro za naše grijehe, da je sahranjen, da je po Svetim pismima treći dan uskrsnuo i zatim se pojavio svojim učenicima. Evanđelje je dobra vijest da djelom spasenja Isusa Krista možemo ući u kraljevstvo Božje. (1: Corinthians 15,1-5; Djela 5,31; Luke 24,46-48; John ...

Kršćansko ponašanje

Temelj kršćanskog ponašanja je povjerenje i ljubav vjernosti našem Spasitelju, koji nas je ljubio i dao sebe za nas. Povjerenje u Isusa Krista izražava se u vjeri u evanđelje i u djela ljubavi. Kroz Duha Svetoga Krist preobražava srca svojih vjernika i rađa plod: ljubav, radost, mir, vjernost, strpljenje, ljubaznost, nježnost, samokontrola, pravda i istina. (1, John ...

Božja milost

Božja milost je nezaslužena naklonost koju je Bog voljan darovati cijelom svom stvaranju. U najširem smislu, Božja milost se očituje u svakom činu božanskog samootkrivanja. Milošću se čovjek i čitav kosmos otkupljuju od grijeha i smrti kroz Isusa Krista, a milošću čovjek stječe moć spoznati i ljubiti Boga i Isusa Krista u radosti vječnog spasenja u svijetu Kraljevstvo Božje. (Colossians 1,20; ...

grijeh

Grijeh je bezakonje, stanje pobune protiv Boga. Od vremena kada je grijeh došao u svijet kroz Adama i Evu, čovjek je pod jaram grijeha - jaram koji se može oduzeti samo Isusom Kristom preko Božje milosti. Grešno stanje čovječanstva očituje se u sklonosti da sebe i vlastite interese stavi iznad Boga i Njegove volje. Grijeh dovodi do otuđenja od Boga i patnje i smrti. Jer svi ...

Vera u Boga

Vera u Boga je Božji dar, ukorenjen u Njegovom Utelovljenom Sinu i prosvetljen Njegovom večnom Reči kroz svedočanstvo Svetog Duha u Svetom pismu. Vjera u Boga čini čovjekovo srce i značenje prijemčivim za Božji dar milosti, spasenja. Kroz Isusa Krista i Duhom Svetim, vjera nas osnažuje na duhovno zajedništvo i na aktivnu vjernost Bogu našem Ocu. Isus Krist je autor i dovršitelj ...

Spasenje

Spasenje je obnova zajedništva čovjeka s Bogom i spasenje svega stvorenog iz povezanosti grijeha i smrti. Bog daje spas ne samo za sadašnji život, već za vječnost svakoj osobi koja prihvati Isusa Krista kao Gospodara i spasitelja. Spasenje je dar Božji, omogućen milošću, danom vjerom u Isusa Krista, a ne zaslužen ličnim zaslugama ili dobrim ...

osiguranje spasenja

Biblija potvrđuje da će svi koji ostanu u vjeri Isusa Krista biti spašeni i da ništa više neće biti uklonjeno iz njih Kristovom rukom. Biblija naglašava beskrajnu Gospodinovu vjernost i apsolutnu dovoljnost Isusa Krista za naše spasenje. Također naglašava vječnu ljubav Božju prema svim narodima, nazivajući evanđelje Božjom snagom za spas svih koji vjeruju. U posjedovanju ove izvjesnosti spasenja, vjernik ...

opravdanje

Opravdanje je čin milosti u Isusu Kristu i putem kojeg je vjernik opravdan u očima Božjim. Dakle, vjerom u Isusa Krista, čovjek dobiva oproštenje Božje i on nalazi mir sa svojim Gospodinom i Spasiteljem. Krist je potomstvo i stari savez je zastario. U novom savezu naš odnos s Bogom zasnovan je na drugačijoj osnovi, zasnovanoj na različitom sporazumu. (Rimljani 3, 21-31; 4,1-8; ...

Hrišćanska subota

Kršćanska subota je život u Isusu Kristu, u kojem svaki vjernik nalazi pravi odmor. Sedmična subota, koja je zapovijedana Izraelu u Deset zapovijedi, bila je sjena koja je ukazivala na pravu stvarnost našeg Gospodara i Spasitelja Isusa Krista. (Jevreji 4,3.8-10, Matthew 11,28-30, 2, Moses 20,8-11, Kološanima 2,16-17) Slavljenje spasenja u Hristu Obožavanje je naš odgovor na milostiva djela koja je Bog učinio za nas ...

kajanje

Pokajanje (takođe prevedeno kao "pokajanje") prema milostivom Bogu je promena uma, izvršena Svetim Duhom i ukorenjena u Božijoj Reči. Pokajanje uključuje svijest o vlastitoj grešnosti i prati novi život, posvećen vjerom u Isusa Krista. (Djela 2,38, Rimljani 2,4; 10,17; Rimljani 12,2) Učenje razumijevanja kajanja Strašni strah ", bio je opis mladića za njegov veliki strah da ga je Bog imao zbog svog ...

posvećivanje

Posvećenje je čin milosti kojim Bog pripisuje verniku pravdu i svetost Isusa Hrista i uključuje ga u njega. Posvećenje se doživljava vjerom u Isusa Krista i vrši se prisutnošću Duha Svetoga u čovjeku. (Rimljani 6,11; 1: John 1,8-9; Rimljani 6,22; 2: Solunci 2,13; Galaćani 5, 22-23) Posvećenje Prema sažetom Oksfordskom rječniku, sveto znači "pjevati ili držati nešto sveto" ili "od grijeha ...

obožavanje

Obožavanje je božanski stvoren odgovor na Božju slavu. Ona je motivisana božanskom ljubavlju i izvire iz božanskog otkrivenja ka njegovom stvaranju. U bogoslužju, vjernik ulazi u komunikaciju s Bogom, Ocem, putem Isusa Krista, posredovan Svetim Duhom. Obožavanje također znači da ponizno i ​​radosno dajemo prednost Bogu u svemu. Ona se manifestuje u stavovima i postupcima ...

krštenje

Krštenje vodenim znakom kajanja vjernika, znaci je da prihvata Isusa Krista kao Gospodara i Spasitelja dio je smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Kršten "Svetim Duhom i vatrom" odnosi se na obnavljajuće i pročišćavajuće djelo Svetoga Duha. Svjetska Božja Crkva prakticira krštenje potopljenjem. (Matthew 28,19, Djela 2,38, Rimljani 6,4-5, Luka 3,16, 1, Korinćani 12,13, 1, Peter 1,3-9, Matthew ...

Gospodnja večera

Gospodnja večera je podsjetnik na ono što je Isus učinio u prošlosti, simbol našeg sadašnjeg odnosa s njim, i obećanje o onome što će učiniti u budućnosti. Kad god slavimo sakrament, uzimamo hljeb i vino u spomen na našeg Otkupitelja i najavljujemo njegovu smrt dok on ne dođe. Večera Gospodnja dio je smrti i vaskrsenja našeg Gospoda, koji je dao svoje tijelo i prolio svoju krv da nam oprosti ...

Financijsko upravljanje

Kršćansko financijsko upravljanje znači baviti se ličnim resursima na načine koji odražavaju ljubav i velikodušnost Boga. To uključuje i obavezu doniranja dijela ličnih sredstava za rad Crkve. Uz donaciju, misija crkve je dana od Boga da propovijeda evanđelje i hrani stado. Pokloni i donacije odražavaju poštovanje, vjeru, poslušnost i ...

Upravljačka struktura crkve

Glava crkve je Isus Krist. On otkriva crkvi volju Očevu po Duhu Svetom. Kroz Pismo, Sveti Duh podučava i omogućuje Crkvi da služi potrebama crkava. Svetska Božja Crkva teži da sledi vođstvo Svetog Duha u brizi o svojim crkvama iu imenovanju starješina, đakona i đakona. (Colossians 1,18; Ephesians 1,15-23; Johannes 16,13-15; ...

Biblijsko proročanstvo

Proročanstvo otkriva Božju volju i plan za čovječanstvo. U biblijskom proročanstvu, Bog izjavljuje da je ljudska grešnost oproštena kroz pokajanje i veru u otkupiteljsko delo Isusa Hrista. Proročanstvo proglašava Boga za svemoćnog Stvoritelja i Sudiju svih, osiguravajući čovječanstvo Njegove ljubavi, milosti i vjernosti i motivirajući vjernika na bogobojazni život u Isusu Kristu. (Isaiah 46,9-11; Luke 24,44-48; ...

Drugi dolazak Hrista

Isus Krist, kako je i obećao, vratit će se na zemlju da sudi i upravlja svim narodima u Kraljevstvu Božjem. Bit će vidljiv njegov drugi dolazak u vlasti i slava. Ovaj događaj pokreće uskrsnuće i nagradu svetima. (John 14,3, Otkrivenje 1,7, Matthew 24,30, 1, Thessalonian 4,15-17, Otkrivenje 22,12) Hoće li se Krist vratiti? Što mislite, koji bi bio najveći događaj koji bi se mogao dogoditi na svjetskoj sceni? ...

Naslijeđe vjernika

Baština vjernika je spasenje i vječni život u Kristu kao Božja djeca u zajedništvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Već otac stavlja vjernike u kraljevstvo svog sina; njihovo će se nasljeđe održati na nebu i biće dano u potpunosti pri drugom Kristovom dolasku. Uskrsli sveci kraljuju s Kristom u Kraljevstvu Božjem. (1, John 3,1-2; 2,25; Roman 8, 16-21; Colossians 1,13; Daniel 7,27; 1; Peter 1,3-5; ...

Posljednja presuda [vječna presuda]

Na kraju doba Bog će okupiti sve žive i mrtve pred nebeskim prijestoljem Kristovim na presudu. Pravednici će primiti vječnu slavu, bezbožnu osudu u vatrenom jezeru. U Kristu Gospodin čini milostivu i pravednu odredbu za sve, uključujući one koji naizgled nisu vjerovali u evanđelje u smrti. (Matthew 25,31-32; Djela 24,15; John 5,28-29; Otkrivenje 20,11-15; 1 Timothy 2,3-6; 2; Peter 3,9;

pakao

Pakao je razdvajanje i otuđenje Boga, izabrano od nepopravljivih grešnika. U Novom zavetu, pakao se slikovito naziva "vatreni bazen", "tama", i Gehenna (nakon doline Hinnom blizu Jerusalima, mjesto spaljivanja za prljavštinu). Pakao je opisan kao kazna, patnja, muka, vječno progonstvo, zavijanje i brušenje zuba. Scheol i Had, dva termina često se prevodi kao "pakao" i "grob" iz biblijskog ...

raj

"Nebo" kao biblijski termin označava odabrano prebivalište Boga kao i vječnu sudbinu sve otkupljene djece Božje. Biti na nebu znači ostati sa Hristom u Hristu, gdje smrt, tuga, plač i bol više ne postoje. Nebo je opisano kao "večna radost", "blaženstvo", "mir" i "Božja pravednost". (1: Kraljevi 8,27-30; 5: Mojsije 26,15; Matthew 6,9; Djela 7,55-56; John 14,2-3; Otkrivenje 21,3-4; 22,1-5; 2 ...

Srednje stanje

Međusobno stanje je stanje u kojem su mrtvi sve do uskrsnuća tijela. Ovisno o tumačenju relevantnih spisa, kršćani imaju različita stajališta o prirodi ovog posrednog stanja. Neki odlomci govore kako mrtvi svjesno doživljavaju ovo stanje, drugi da im je svijest izumrla. Svjetska Božja Crkva smatra da oba pogleda treba poštovati. (Isaiah 14,9-10; Ezekiel ...

Milenijum

Milenijum je vremenski period opisan u knjizi Otkrivenja u kojoj će kršćanski mučenici kraljevati s Isusom Kristom. Posle milenijuma, kada je Hrist pobedio sve neprijatelje i pokorio sve stvari, predao bi kraljevstvo Bogu Ocu, a nebo i zemlja postali će novi. Neke kršćanske tradicije doslovno tumače milenijum kao hiljadu godina koja su prethodila ili pratila Kristov dolazak;

Istorijske veroispovesti

Kreda (Credo, od lat. „Ja vjerujem“) sažeto je formulacija vjerovanja. Želi nabrojiti važne istine, razjasniti učenja, odvojiti istinu od greške. Obično se čuva na način da se može lako zapamtiti. Brojni odlomci u Bibliji imaju karakter vjerovanja. Tako Isus koristi shemu zasnovanu na 5-u. Mojsije 6,4-9, kao vjera. Paul čini ...