Naš pravi identitet i značenje

Danas je često neophodno da napravite ime za sebe da biste bili važni i važni drugima i sebi. Čini se da su ljudi u nezasitnoj potrazi za identitetom i značenjem. Ali Isus je već rekao: "Onaj koji nađe svoj život će ga izgubiti; i ko izgubi život za mene, naći će ga "(Mt 10, 39). Kao crkva, mi smo naučili iz ove istine. Od 2009-a mi se zovemo Internacionalna milost, i ovo ime se odnosi na naš pravi identitet, koji se zasniva na Isusu, a ne na nama. Hajde da bolje pogledamo ovo ime i saznamo šta je u njemu.

Grace

Milost je prva riječ u našem imenu jer najbolje opisuje naše pojedinačno i zajedničko putovanje Bogu u Isusu Kristu kroz Svetog Duha. "Umjesto toga, vjerujemo da ćemo biti spašeni milošću Gospodina Isusa, baš kao što jesu" (Djela 15, 11). Mi smo "bez zasluga iz Njegove milosti kroz otkupljenje koje je učinjeno kroz Hrista Isusa" (Rim 3, 24). Samo po milosti, Bog nam dozvoljava (kroz Hrista) da učestvujemo u njegovoj vlastitoj pravednosti. Biblija nas stalno uči da je poruka vjere poruka Božje milosti (vidi Djela 14, 3, 20, 24, 20, 32).

Osnova Božjeg odnosa sa čovekom uvek je bila milost i istina. Dok je zakon bio izraz ovih vrednosti, sama Božja milost je našla puni izraz kroz Isusa Hrista. Božjom milošću spašavamo samo Isus Hrist, a ne čuvamo zakon. Zakon po kome je svaki čovek proklet nije Božja poslednja reč za nas. Njegova posljednja riječ za nas je Isus. On je savršeno i lično otkrivenje Božje milosti i istine koju je on slobodno dao čovječanstvu.
Naša osuda po zakonu je opravdana i pravedna. Ne postižemo legitimno ponašanje od sebe, jer Bog nije zatvorenik svojih zakona i zakonitosti. Bog u nama radi u božanskoj slobodi prema svojoj volji.

Njegova volja je određena milošću i spasenjem. Apostol Pavle piše sledeće: „Ja ne odbacujem Božiju milost; Jer kada dođe pravda po zakonu, Hrist je umro uzalud "(Gal 2, 21). Pavle opisuje milost Božiju kao jedinu alternativu koju ne želi odbaciti. Milost nije stvar koja se može mjeriti, mjeriti i djelovati. Milost je živa Božja dobrota, kroz koju on slijedi ljudsko srce i um i mijenja oboje.

U svom pismu skupštini u Rimu, Pavle piše da je jedina stvar koju pokušavamo da postignemo vlastitim naporima je da platimo grijeh, što je sama smrt.To je loša vijest. Ali tu je i posebno dobar, jer "Božji dar je večni život u Hristu Isusu našem Gospodinu" (Rim 6, 24). Isus je Božja milost. On je Božje spasenje, koje je dato svim ljudima.

Zajednica (pričest)

Zajednica je druga riječ u našem imenu jer ulazimo u pravi odnos s Ocem kroz Sina u zajedništvu sa Svetim Duhom. U Hristu imamo istinsko zajedništvo sa Bogom i jedni s drugima. Džejms Torrance je to rekao ovako: "Trojni Bog stvara zajedništvo na takav način da smo mi samo pravi ljudi kada smo pronašli svoj identitet u zajedništvu s Njim i drugim ljudima." Bog milosti, str 74).

Otac, Sin i Sveti Duh su u savršenom zajedništvu, i Isus se molio da njegovi učenici dele taj odnos i odražavaju ga u svetu (Joh 14, 20, 17, 23). Apostol Jovan opisuje ovu zajednicu kao duboku ukorenjenost u ljubavi. Ova duboka ljubav opisuje Ivana kao večnu zajednicu sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom. Istinska veza znači živjeti u zajedništvu sa Hristom u Očevoj ljubavi kroz Svetog Duha (1, Joh 4, 8).

Često se kaže da je biti hrišćanin lični odnos sa Isusom. Biblija koristi nekoliko analogija da bi opisala ovaj odnos. Govori se o Gospodinovom odnosu sa svojim robom. Iz ovoga treba da poštujemo i sledimo našeg Gospoda, Isusa Hrista. Dalje, Isus je rekao svojim sledbenicima: „Ne kažem da ste sluge; jer sluga ne zna što njegov gospodar radi. Ali rekao sam vam da ste prijatelji; jer sve što sam čuo od svog Oca objavio sam vam "(Iv 15, 15). Još jedna slika govori o odnosu između oca i njegove djece (Joh 1, 12-13). Čak i slika mladoženja i njegove neveste, koja je već pronađena u Starom zavjetu, koristi Isusa (Mt 9, 15) i Pavla o odnosu između muža i žene (Eph 5). Jevreji čak kažu da smo kao hrišćani braća Isusova braća (Hebr 2, 11). Sve ove slike (rob, prijatelj, dijete, supružnik, sestra, brat) utjelovljuju ideju duboko pozitivne, osobne zajednice. Ali sve su to samo slike. Naš Trojedin Bog je izvor i istina ovog odnosa i ove zajednice. To je zajednica koju on velikodušno deli sa nama u svojoj dobroti.

Isus se molio da budemo sa Njim u večnosti i da ćemo se radovati ovoj dobroti (Joh 17, 24). U ovoj molitvi, pozvao nas je da živimo kao dio zajednice među sobom i sa Ocem. Kada se Isus uzdigao na nebo, poveo nas je, svoje prijatelje, u zajedništvo sa Ocem i Svetim Duhom. Pavle kaže da kroz Svetog Duha postoji način na koji sedimo pored Hrista iu prisustvu Oca (Ef 2, 6). Možda već doživljavamo ovu zajednicu sa Bogom, iako će punina tog odnosa postati vidljiva samo kada se Hristos vrati i uspostavi Njegovu vladavinu. Zato je zajedništvo sastavni deo naše verske zajednice. Naš identitet, sada i zauvek, je osnovan u Hristu iu zajedništvu koje Bog deli sa nama kao Otac, Sin i Sveti Duh.

Međunarodni (međunarodni)

Međunarodna je treća riječ u našem imenu jer je naša crkva vrlo međunarodna zajednica. Stičemo ljude preko različitih kulturnih, jezičkih i nacionalnih granica - dopiremo do ljudi širom sveta. Iako smo statistički mala zajednica, postoje zajednice u svakoj američkoj državi, kao i Kanada, Meksiko, Karibi, Južna Amerika, Evropa, Azija, Australija, Afrika i Pacifička ostrva. Imamo više od 50.000 članova u više od 70 zemalja koje su pronašle domove u više od 900 zajednica.

Bog nas je spojio u ovu međunarodnu zajednicu. Blagoslov je što smo dovoljno veliki da radimo zajedno, a ipak dovoljno mali da bismo bili lični. U našoj zajednici neprestano se grade prijateljstva preko nacionalnih i kulturnih granica koje se danas često dijele, grade i njeguju naš svijet. To je svakako znak Božje milosti!

Kao crkva, nama je važno da živimo i prenosimo jevanđelje koje je Bog stavio u naša srca. Čak i da iskusimo bogatstvo Božje milosti i ljubavi, motiviše nas da prenesemo dobre vijesti na druge ljude. Želimo da drugi ljudi uđu u odnos s Isusom Kristom i dijele tu radost. Ne možemo držati tajnu evanđelja jer želimo da svi u svijetu iskuse Božju milost i postanu dio trojedinog društva. To je poruka koju nam je Bog dao da podelimo sa svetom.

- Joseph Tkach


pdfNaš pravi identitet i značenje