Znanje o Isusu Hristu

040 je znanje o tome christi

Mnogi ljudi znaju Isusovo ime i znaju nešto o njegovom životu. Oni slave njegovo rođenje i komentiraju njegovu smrt. Poznavanje Sina Božjeg, međutim, ide mnogo dublje. Neposredno prije svoje smrti, Isus se molio za svoje sljedbenike do ove spoznaje: "Ali to je vječni život, da oni poznaju jedinoga pravog Boga i koga si poslao, da upoznaju Isusa Krista" (Jn 17,3).

Pavao je napisao sljedeće o Kristovom znanju: "Ali ono što je za mene bilo isplativo, računao sam u ime Krista za štetu, da, poštujem i sve štete zbog sve nadmoćne spoznaje Krista Isusa, Gospodara moga, zbog čega sam izgubio sve imaju, i poštujem ga zbog prljavštine, tako da pobjeđujem Krista "(Phil 3,7-8).

Za Pavla je Kristovo znanje o onom bitnom, sve drugo je bilo nevažno, sve ostalo što je smatrao prljavštinom, kao otpadom koji treba baciti. Da li je Kristovo znanje za nas jednako radikalno važno kao i za Pavla? Kako to možemo dobiti? Kako se izražava?

To shvaćanje nije nešto što postoji samo u našem umu, uključuje izravno dijeljenje u Kristovom životu, intenzivni suživot s Bogom i njegovim Sinom, Isusom Kristom, Duhom Svetim. To je jedinstvo s Bogom i njegovim sinom. To znanje nam ne daje Boga u jednom zamahu, već nam ga daje u komadima. Želi da rastemo u milosti i znanju. (2, Petr. 3,18).

Postoje tri područja iskustva koja omogućavaju naš rast: Isusovo lice, Božja riječ, služenje i patnja.

1. Raste pred Isusom

Ako želimo nešto tačno znati, tada to gledamo tačno. Promatramo i istražujemo možemo li izvući zaključke. Ako želimo da upoznamo neku osobu, tada posebno gledamo u lice. Tako je i s Isusom. U Isusovu se licu vidi mnogo njega i Boga! Prepoznavanje Isusovog lica prvenstveno je pitanje našeg srca.

Paul piše o "prosvetljenim očima srca" (Eph 1,18), koji mogu sagledati tu sliku. Ono na što intenzivno gledamo uticati će i na nas, na ono na što gledamo posvećeno, u što smo transformirani. Dva odlomka Biblije tada upućuju: "Jer je Bog koji je pozvan iz tame da zasja svjetlost učinio da zasja u našim srcima također za osvjetljavanje spoznaje o slavi Božjoj pred Isusom Kristom" (2, Kor 4,6).

"Svi mi odražavamo slavu Gospodnju licem u lice i pretvaramo se u istu sliku, od slave do slave, Duha Gospodnjeg" (2, Kor 3,18).

Oči srca upravo nas Božjim Duhom pružaju pogled na Isusovo lice i tjeraju nas da vidimo nešto od slave Božje. Ta se slava ogleda u nama i pretvara nas u sliku Sina.

Baš kao što tražimo znanje pred Kristom, tako smo preobraženi i u njegovu sliku! "Da Krist može boraviti u vašim srcima putem vjere, da vi ukorijenjeni u ljubavi i uzemljenju možete razumjeti sa svim svetima koji su širina, dužina, visina i dubina i poznajete ljubav Kristovu, a ipak svi Znanje nadmašuje, tako da vas možda ispunite Božjom punoćom, ajmo se sada obratiti drugom polju iskustva za rast u milosti i znanju, Božjoj riječi. "Ono što mi znamo i znamo o Kristu, iskusili smo kroz njegovu Riječ" (Eph 3,17-19).

2. Bog i Isus se otkrivaju kroz Bibliju.

„Gospodin komunicira u svojoj Riječi. Onaj ko primi njegovu riječ, prima ga. U kome ostaje njegova riječ, u kojoj ostaje. A ko ostane pri svojoj riječi, ostaje u njemu. To se danas ne može dovoljno naglasiti, kada čovjek traži toliko znanja ili želi zajedništvo bez bezuvjetne potčinjenosti smjernicama svoje Riječi. Zdravo Kristovo znanje povezano je s zvučnim riječima Gospodnjim. Oni sami izazivaju pouzdanu vjeru. Stoga Paul kaže Timoteju: "Čvrsto držite sliku (obrazac) zvučnih riječi" (2, Tim 1, 13). (Fritz Binde, "Savršenstvo Tela Hristovog" stranica 53)

Za Boga, riječi nisu "puke" riječi, one su žive i učinkovite. Razvijaju ogromnu snagu i izvor su života. Božja Riječ želi nas odvojiti od zla i očistiti naše misli i svoj um. Ovo čišćenje je iscrpljujuće, naš tjelesni um mora biti pod kontrolom teškim puškama.

Pročitajmo što je Pavao napisao o tome: "Jer oružje našeg viteštva nije ubojito, nego moćno od Boga za uništenje tvrđava, tako da mi uništavamo sankcije, i svaki visoki koji se diže protiv znanja Boga, i svakog Uhvativši misli o poslušnosti Kristu, također ste spremni osvetiti se za svaku neposlušnost nakon što poslušnost bude potpuna (2, Kor 10,4-6).

Ta poslušnost kojoj se Pavao obraća ovdje važan je dio čišćenja. Čišćenje i znanje idu ruku pod ruku. Samo u svjetlu Isusovog lica možemo prepoznati prkos i moramo ga se riješiti: "Ako nam Božji Duh pokaže nedostatak ili bilo što što se ne slaže s Bogom, tada smo pozvani na djelovanje! Potrebna je poslušnost." Bog želi tu spoznaju Bez stvarne promjene ostaje sva teorija, istinsko Kristovo znanje ne sazrijeva, ono se vedri “(2, Kor 7,1).

3. Raste kroz služenje i patnju

Tek kada vidimo i iskusimo Isusovu službu nama i njegovu patnju za nas, ljudski smisao i služenje drugima imaju značenje. Služenje i patnja odlični su izvori za prepoznavanje Krista, Sina Božjeg. Posluživanje je prosljeđivanje primljenih poklona. Tako Isus služi, prenosi ono što je primio od Oca. Na taj bi način trebali vidjeti i našu službu u crkvi. Služba koju Isus čini uzor je za sve nas.

"I dao je mnoge apostole, neke proroke, neke evanđeliste, neke pastire i učitelje kako bi opremio svece za rad službe, za izgrađivanje Tijela Kristova, dok svi mi ne postanemo jedinstvo vjere i znanja Sina Božjega "(Eph 4,11).

Usmjereni smo međusobnim služenjem na pravo mjesto i položaj u Isusovu tijelu. Ali on kao glava, sve ometa. Glava koristi razne darove u crkvi kako bi unijela jedinstvo i razumijevanje. Shvaćanje Sina Božjeg uključuje ne samo osobni rast već i rast u grupi. Zadaci u grupi su višestruki, a u službi drugih postoji još jedan aspekt koji vodi rastu znanja o Kristu. Tamo gdje je servirano, patnja je takođe.

„Takva međusobna služba donosi patnju, i lično i drugima, i drugima. Ko želi izbjeći ovu trostruku patnju, nesumnjivo trpi gubitke u rastu. Moramo osobno proživjeti patnju, jer u zajedničkom raspeću, smrti i sahranjivanju s Kristom moramo izgubiti vlastiti samozadovoljni život. Kako Uskrsli raste u nama, to samootuđenje postaje činjenica "(Fritz Binde," Savršenstvo Tijela Hristovog ", stranica 63).

rezime

"Ali želim da znate kakvu veliku borbu imam za vas i za one u Laodiceji i za sve one koji me nisu vidjeli u mesu, da im se srca opominju, sjedine u ljubav i obogate sa potpunom sigurnošću," do spoznaje tajne Božje koja je Krist, u kojoj su sva blaga mudrosti i znanja skrivena "(Kol. 2,1-3).

autor Hannes Zaugg