Budite blagoslov drugima

Želim reći da svi kršćani žele da budu blagoslovljeni od Boga. To je dobra želja i ima svoje korijene u starom, kao u Novom zavjetu. Svećenički blagoslov u 4-u. Mojsije 6,24 počinje sa: "Gospod vas blagoslovi i čuva!" I Isus često govori u "Blaženstvima" u Mateju 5: "Blagoslovljeni su ..."

Biti blagoslovljen od Boga je velika privilegija koju svi moramo tražiti. Ali za koju svrhu? Da li želimo da budemo blagoslovljeni da budemo dobri sa Bogom? Da dobijete viši status? Da uživate u udobnom načinu života uz povećanje prosperiteta i dobrog zdravlja?

Mnogi traže Božji blagoslov da bi dobili nešto. Ali predlažem nešto drugo. Kada je Bog blagoslovio Abrahama, njegova je namera bila da bude blagoslov za druge. Drugi ljudi takođe treba da učestvuju u blagoslovu. Izrael treba da bude blagoslov za nacije i hrišćane blagoslov za porodice, crkvu, crkve i zemlju. Blagoslovljeni smo da budemo blagoslov.

Kako to možemo? U 2. Korinćanima 9, 8 piše Pavlu: "Ali Bog ima moć da vas obilato blagoslovi svakim darom milosti, tako da uvijek imate dovoljno na svaki način i bogatim sredstvima za dobra djela svake vrste" (prijevod). Bog nas blagosilja tako da možemo činiti dobra djela koja bismo trebali činiti na sve načine i uvijek, jer nam Bog pruža sve što nam je potrebno.

U prevodu "Nada za sve", iznad navedenog stiha piše: "On će vam dati sve što vam je potrebno, više od toga. Dakle, nećete imati dovoljno samo sebe, već ćete moći da ga podelite sa drugima u vašem obilju." Dijeljenje s drugima ne mora biti učinjeno u velikoj mjeri, često mala prijateljstva imaju veći utjecaj. Čaša vode, obrok, odeća, poseta ili ohrabrujući razgovor, takve male stvari mogu napraviti razliku u životu ljudskog bića (Matthew 25, 35 - 36).

Kada nekome donosimo blagoslove, ponašamo se božanski, jer je Bog blagoslov Bog. Ako blagoslovimo druge, Bog će nas još više blagosloviti da bismo mogli nastaviti da blagoslivljamo.

Zašto ne počinjemo svaki dan pitati Boga kako i kome mogu biti blagoslov danas? Čovek ne zna unapred šta će malo značiti za nekoga; ali mi smo blagoslovljeni njime.

Barry Robinson


pdfBudite blagoslov drugima